Snel en accuraat inzicht in de levensduurkosten

22 februari 2018 Algemeen Delen

Met Life Cycle Vision (LCV) kunnen eenvoudig gedetailleerde LCC-berekeningen worden gemaakt voor alle technische installaties in een gebouw. In een fractie van de tijd zijn het installatieontwerp en de calculatiegegevens inzichtelijk.

LCV-vorm-roos

Eindelijk ben je in staat, financieel en onderbouwd, voor de meest duurzame integrale gebouw/installatiecombinatie te kiezen. Je kunt zeer accurate en gedetailleerde kostenramingen voor de gebouwinstallaties maken, voor zowel de investeringskosten als de exploitatiekosten. Zelfs zonder specialistische installatietechnische kennis. Door de geavanceerde rekenkern worden alle parameters met elkaar gelinkt. Daardoor kunnen berekeningen en afwegingen ook zeer snel worden gemaakt. Een ontwerpproces dat doorgaans maanden in beslag neemt, kan nu veel sneller en accurater worden gerealiseerd. Het tijdrovende proces van het berekenen van alle kosten vindt geautomatiseerd plaats met de geavanceerde rekenkern. Dit geldt ook voor het berekenen van het verbruik.

Integrale aanpak en duurzaamheid in levensduurkosten

De huidige markt en nieuwe aanbestedingsvormen vragen om een nieuwe, meer integrale ontwerpaanpak. De hoge duurzaamheidsambities zijn met de beschikbare ontwerpinstrumenten door marktpartijen lastig in te vullen. De kwalitatieve invulling vraagt om zeer veel installatietechnische kennis en ontwerptijd. Beide worden steeds schaarser. Met de LCV-applicatie stellen wij een heel ontwerp- & kostensysteem beschikbaar. Daarin is al deze kennis verwerkt. Nog belangrijker: hiermee wordt de installatietechniek voor alle marktpartijen in de bouwwereld toegankelijker gemaakt. Wat ons betreft de enige mogelijkheid om onderling begrip en samenwerking in de praktijk echt mogelijk te maken.

Duurzaam calculeren met LCV

Met het rekenmodel ontstaat de mogelijkheid om vanaf de start van een project integraal te ontwerpen. Daarbij kan worden gestuurd op het minimaliseren van de levensduurkosten (life cycle costing). Hiermee beschik je over een volwaardig ontwerpinstrument. Op ieder gewenst abstractieniveau kunnen de levensduurkosten van een gebouw worden bepaald. Integraal ontwerpen behoort nu echt tot de mogelijkheden. Ontwerpafwegingen kunnen snel en nauwkeurig worden gemaakt voor bijvoorbeeld DB, DBM, of DBFMO (PPS) projecten.

Eenvoudig in gebruik

Met het LCV-rekenmodel beschik je over een zeer nauwkeurig rekeninstrument ter bepaling van de installatiedimensies en -capaciteiten. Die kunnen als zeer goede basis dienen voor het verdere detailontwerp. Door de modelopbouw hoeft er in principe niets ingevoerd te worden om een rekenresultaat te genereren. Met alles wat je weet (en begrijpt) kun je default waardes aanpassen en het rekenresultaat nauwkeuriger maken.

Realistische kengetallen

Op voorhand wordt de complete installatie gedimensioneerd op basis van uitgangspunten (vanuit het PvE). Daardoor ontstaat al zeer vroeg in het ontwerpproces een nauwkeurig beeld van de benodigde capaciteiten en aansluitvermogens. Hiervoor zijn genormaliseerde rekenregels (NEN/ISSO) geïmplementeerd, die in de praktijk ook in het ontwerpproces worden toegepast. De bouwkundige randvoorwaarden worden in de rekensystematiek meegenomen. Zo ontstaat een veel realistischer beeld van de installatiekosten dan op basis van kostenkengetallen mogelijk is.

Transparant vergelijken

Met de financiële rekensystematiek worden alle kosten over de gehele levensduur netto contant gemaakt. Hiermee is een ontwerpvariant dus uit te drukken als één waarde en 1 op 1 te vergelijken met ander varianten. Zo kan men goed appels met appels vergelijken. Alle financiële uitgangspunten kunnen hierbij naar wens worden aangepast.

Kortom: levensduurkosten worden tastbaar

Met deze integrale aanpak krijg je snel en accuraat inzicht in de levensduurkosten. Duurzaamheid is geïntegreerd. Je kunt de berekeningen gemakkelijk aanpassen aan wijzigende uitgangspunten. En verschillende opties worden vergelijkbaar door de transparantie.

22 februari 2018 Algemeen Delen

Lees meer publicaties

Iedere maand het beste van Life Cycle Vision in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.