Deerns kiest voor implementatie multi user licentie

3 februari 2018 Algemeen Delen

Ton van Rooijen: “Met Life Cycle Vision hebben wij een rekentool, die onderhouden en actueel gehouden wordt, waarmee wij eenduidig, snel en in een vroeg ontwerpstadium de installatieconcepten kunnen begroten en vergelijken. De tool draagt bij aan de integratie van het bouwproces binnen de keten doordat meerdere partijen (adviseur, architect, bouwkundig aannemer en installateurs) met dit pakket kunnen werken”

LCV-vorm-roos2

Snelheid en uniformiteit

Deerns behoort tot een van de eerste gebruikers van de applicatie van Life Cycle Vision. Het systeem waarmee Deerns daarvoor werkte, moest handmatig up-to-date gehouden worden. Dit was de aanleiding om op zoek te gaan naar een nieuw begrotingssysteem. Bovendien was het pakket niet direct toegesneden op het begroten van installaties in de vroege ontwerpfase. Dit zorgde er mede voor dat verschillende afdelingen verschillende begrotingen maakten. En die zagen er ook nog eens verschillend uit. Met de implementatie van Life Cycle Vision heeft Deerns een instrument in handen, waarmee we onze opdrachtgevers in een vroeg stadium inzicht kunnen geven in de te verwachten aanschaf- en onderhouds- en energiekosten.

Vele voordelen

Na een marktverkenning kwamen we uit bij Life Cycle Vision. De oprichters hiervan hebben in het verleden bij Deerns gewerkt en kennen daardoor onze problematiek. De software is zodanig dat we op basis van een paar variabelen (vorm van het gebouw, aantal verdiepingen etc.), berekeningen kunnen maken voor de aanschaf en het onderhoud van de installatie. Hierdoor weet een opdrachtgever ruim voor de bouw voor welke kosten hij komt te staan, als hij voor bepaalde installatietechnische oplossingen kiest. Life Cycle Vision zorgt ervoor dat de data waarmee gerekend wordt actueel blijft. De opdrachtgever kan dan al heel vroeg bepalen of het gereserveerde budget toereikend is of niet. Voordat we deze software hadden, konden we dit soort informatie pas in een later stadium presenteren. Daardoor werd een opdrachtgever in sommige gevallen geconfronteerd met hogere kosten dan begroot. Dankzij de software kunnen we onze opdrachtgevers beter adviseren met een onderbouwing op aanschaf en levensduurkosten. Daardoor kunnen zij weloverwogen beslissingen nemen. Het bleek dat de software ook in de bestaande bouw, bij verduurzaming en of beheer en onderhoudsvraagstukken veel meerwaarde heeft.  Voor de gebruikers van de software is het een voordeel dat het systeem zelf zaken door rekent.

Voordeel multi-user 

We zijn bij Deerns gestart met de applicatie Life Cycle Vision met een single user licentie. Al snel ontstond er enthousiasme bij de gebruikers over de applicatie. Dan is het niet handig dat er niet meerdere personen tegelijk kunnen inloggen en werken met het systeem. Wij waren dan ook blij dat de Multi-user versie is ontwikkeld, die begin 2018 op de markt is gekomen. Een belangrijk voordeel van de Multi-user versie is dat alle gebruikers in dezelfde projectendatabase werken. Ook kun je met meerdere gebruikers tegelijkertijd aan verschillende projecten werken. Hiermee kunnen we de software beschikbaar stellen binnen de diverse adviesgroepen en vestigingen van Deerns.

Implementatie

Hoewel de software eenvoudig in gebruik is, hebben we voor een bedrijfsbrede cursus gekozen. Per afdeling hebben we twee power users aangewezen die de training gaan volgen. Zij kunnen vervolgens andere collega’s trainen. Zo kan de implementatie van de applicatie worden versneld en is iedereen gelijktijdig op de hoogte van de mogelijkheden. Wij hebben gemerkt dat we hierdoor meer uit de applicatie kunnen halen dan we nu al deden.

Lange samenwerking

Na diverse gesprekken, het gebruik van de software in de praktijk en naar aanleiding van de ontwikkelingen die op de agenda staan bij Life Cycle Vision, hebben wij er bewust voor gekozen om deze applicatie breder te gaan inzetten. De implementatie doe je niet voor de korte termijn, maar voor de lange termijn. Zo kunnen wij als oud collega’s toch gebruik blijven maken van elkaars expertise!

Ton van Rooijen, manager expertisegroepen

3 februari 2018 Algemeen Delen

Lees meer publicaties

Iedere maand het beste van Life Cycle Vision in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.