Onderzoek LCC-berekening in technisch beheer en onderhoud

1 februari 2018 Algemeen Delen

Door Tiberius Maintenance en een student van de Hogeschool Rotterdam is vorig jaar een onderzoek gedaan over zinvolle toepassingen van Levenscycluskosten(LCC)-berekeningen in technisch beheer en onderhoud. Daarbij is door een grote groep een enquête ingevuld.

Hieronder wordt een samenvatting gegeven over de resultaten van de LCC-enquête.

opleiding

Enquête

De totale respons van de LCC-enquête bedroeg 172 respondenten. Deze respondenten vervulden 275 rollen en bevonden zich in 616 marktsegmenten, zie onderstaande tabel. De meeste responsen zijn afkomstig van adviseurs en technische dienstverleners. De meeste respondenten bevinden zich in het marksegment Utiliteit.

De respondenten waren tevens betrokken in de verschillende fases van het bouwproces, maar voornamelijk in de Gebruiksfase (42%):

Resultaten Enquête

Onderstaande grafiek geeft inzicht in het belang en mate van toepassing van LCC-berekeningen per fase weer.

 

De waardering verloopt van 1 (niet belangrijk of niet toegepast) tot 6 (zeer belangrijk of vaak toegepast).

Het is opvallend dat het belang in de gebruiksfase praktisch even groot is als in het voortraject of de ontwerpfase.

In de praktijk valt te concluderen dat LCC-berekeningen slechts enigszins tot regelmatig worden toegepast.

Sterke behoefte aan LCC

Tot slot zijn enkele andere gerelateerde aspecten onderzocht.

In eerste instantie is gekeken naar de behoefte en toepassing van energieaspecten in onderhoudscontracten en een bredere context van Total Cost of Ownership (TCO, waarbij naast LCC-berekeningen ook andere kosten worden beschouwd):

De behoefte blijkt ook hier zeer groot, zowel bij energieaspecten in onderhoudscontracten als in het toepassen van TCO, terwijl dit in de praktijk amper wordt ervaren…

Een grote marktkans dus; nog steeds!

Geschikte tools

Op de vraag welke tools er geschikt zijn voor LCC-berekeningen, blijkt dat bijna 25% daar geen mening over heeft gegeven en 25% kiest voor Excel, zie het taartdiagram hieronder.

Tijdens het onderzoek is gekeken naar een meer gestructureerde en toch ook praktische invulling voor TCO en LCC-berekeningen. Daarbij is kennis gemaakt met Life Cycle Vision, waarvan de toepassing in de bestaande bouw ook zeker de moeite waard is om te overwegen . De softwareapplicatie brengt op een eenvoudige en overzichtelijke wijze de LCC goed en concreet in beeld. De resultaten zijn desgewenst eenvoudig in een Excelomgeving over te nemen voor specifieke visualisaties en vervolgacties.

Resumerend

De conclusie op basis van de enquêteresultaten is dat er zeker behoefte is aan het toepassen van LCC-berekeningen in technisch beheer en onderhoud.

LCC-berekeningen in technisch beheer en onderhoud kunnen met name worden gebruikt met het oog op:

  • Afweging scenario’s bij levensduurverlenging of -verkorting
  • Onderbouwing van besluitvorming bij vervanging of verduurzaming
  • Inzicht en beheersing van informatie, bijvoorbeeld de uitvoering van Assetmanagement (waarbij de balans wordt gezocht tussen risico’s, prestaties en kosten)

De toepassing van LCC-berekeningen blijft momenteel nog achter. Het blijkt voor velen niet eenvoudig of duidelijk hoe LCC-berekeningen goed kunnen worden opgenomen in de dagelijkse processen. Life Cycle Vision biedt wellicht een prima handvat om de kwaliteit van technisch beheer en onderhoud te verbeteren.

1 februari 2018 Algemeen Delen

Lees meer publicaties

Iedere maand het beste van Life Cycle Vision in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.