Disclaimer

Life Cycle Vision is de handelsnaam van LCCvision B.V.. LCCvision is statutair gevestigd te Rotterdam, Handelsregister nr. 63234238

Op al onze diensten, offertes en mededelingen zijn onze voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn in uw bezit of worden op verzoek toegestuurd. Wij behouden ons alle rechten voor.

Op de website van Life Cycle Vision is de onderstaande disclaimer van toepassing:
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de eigenaar: de eigenaar van de website;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud.
2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Op een e-mailbericht van Life Cycle Vision is de onderstaande disclaimer van toepassing:
1. Dit e-mailbericht (inclusief de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en de inhoud ervan is strikt vertrouwelijk. Indien u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl dat niet voor u bestemd is, of indien de inhoud van het e-mailbericht onduidelijk is, verzoeken wij u direct contact op te nemen met de afzender en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze ook, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Life Cycle Vision neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat met dit e-mailbericht virussen worden overgebracht, maar is niet aansprakelijk in het geval dit toch voorvalt.