De ruime functionaliteit van de life cycle costing tool van Life Cycle Vison

22 februari 2018 Algemeen Delen

We hebben jaren gewerkt aan het verfijnen van onze life cycle costing tool. Het rekenmodel benadert de praktijk daardoor zeer goed. En de praktijk is complex. Daarom biedt de tool van Life Cycle Vision (LCV) erg veel functionaliteit. De belangrijkste functionaliteiten worden in dit artikel beschreven.

LCV-vorm-smile

De belangrijkste functionaliteiten van de life cycle costing tool

Dimensioneren

Alle benodigde capaciteiten en aantallen van alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties worden berekend conform de geldende ontwerprichtlijnen (NEN/ISSO). Hierbij wordt een directe relatie gelegd tussen de bouwkundige uitgangspunten zoals gebouwafmeting, vorm, oriëntatie, glaspercentage, isolatiewaarde en de effecten hiervan op de installaties. Ook de keuze van het installatieconcept heeft direct invloed op benodigde capaciteiten. Met andere specialistische programmatuur blijkt dit nauwelijks te modelleren. Ook vragen die modellen de nodige vaktechnische kennis. En ze zijn zeer arbeidsintensief. In de praktijk ontstaan hierdoor vroegtijdig al de faalkosten. Dat kan hiermee eenvoudig worden voorkomen. Het tijdrovende proces van het berekenen van alle installatiecapaciteiten vindt geautomatiseerd plaats met de geavanceerde rekenkern. waarin alle installaties met elkaar zijn gekoppeld.

Installatiekosten

Alle installatie elementen worden automatisch geselecteerd met de benodigde berekende capaciteiten en een zeer uitgebreide installatiekostendatabase. Hiermee worden installatiekostenramingen opgebouwd voor zowel de elektrotechnische als werktuigbouwkundige installaties. De kostenstructuur is opgezet volgens de NL-Sfb structuur. Deze kunnen eenvoudig in Excel worden overgenomen en naar wens worden aangepast en aangevuld. En daarna aan andere stukken worden toegevoegd.

Onderhoudskosten

Aan de hand van de installatiekostenraming en een zeer uitgebreide onderhoudskostendatabase wordt een zeer nauwkeurige onderhoudskostenraming opgebouwd. Deze kunnen eenvoudig in Excel worden overgenomen waarna deze aan andere stukken kunnen worden toegevoegd. Naast deze jaarlijkse onderhoudskosten worden ook de vervangingskosten meegenomen. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat bij de componenten en deelcomponenten ook de technische levensduur volgens de NEN 2767 is opgenomen. In de cashflow-berekening worden al deze vervangingen over de gekozen exploitatieperiode grafisch in beeld gebracht. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met deelvervangingen, denk hierbij aan tussentijdse vervangingen van bijvoorbeeld transformatoren bij een zonnepaneleninstallatie.

Energiekosten

De energiekosten worden op urenbasis over een geheel referentiejaar berekend. Aan de hand van de gekozen bedrijfs- en gebruikstijden en alle rendementen van de geselecteerde componenten wordt een jaarlijkse energiebehoefte kWh berekend. De energietarieven kunnen zeer nauwkeurig bepaald worden. Dit gebeurt met de nauwkeurig vastgestelde aansluitvermogens en jaarlijkse energiebehoefte, op basis van de rekenregels van energieleveranciers en nutsbedrijven. Dit kan voor water, gas, elektra, warmte en koude. Hiermee worden uiteindelijk het energieverbruik en de energiekosten van de gekozen gebouwcategorie berekend en gedetailleerd gepresenteerd. Het verbruik berekenen voor de utiliteitsbouw en woningbouw is zonder Life Cycle Vision een zeer arbeidsintensief vraagstuk en wordt doorgaans los van alle andere berekeningen door middel van zeer specialistische software gedaan, waar ook zeer specialistische vaktechnische kennis bij nodig is.

Netto contante waarde

De gehele financiële rekensystematiek voor het bepalen van de netto contante waarde is eveneens toegevoegd. Hierdoor zijn alle bovengenoemde kosten met elkaar in verband te brengen gezamenlijk te beschouwen en is het mogelijk diverse ontwerpvarianten eenvoudig en eerlijk op basis van 1 waarde te vergelijken. Het berekenen van diverse varianten is met een Excelbestand mogelijk zodat in de cumulatieve cashflow het break even point kan worden geanalyseerd. Dit is veel nauwkeuriger dan het berekenen van een simpele terugverdientijd, aangezien ook de onderhoudskosten en vervangingen met een discontovoet in de vergelijking zijn meegenomen. Door alle betreffende kosten mee te wegen ontstaat een vergelijking op total cost of ownership (TCO). Diverse varianten kunnen eenvoudig vanuit een referentieproject worden gekopieerd. De Life Cycle projecten worden vanuit je eigen projectendatabase opgeslagen en kunnen van daaruit worden geopend, aangepast en vergeleken.

22 februari 2018 Algemeen Delen

Lees meer publicaties

Iedere maand het beste van Life Cycle Vision in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.