Life Cycle Vision ondersteunt NEN 2699

8 maart 2018 Algemeen Delen

In 2017 is deze levensduurkostennorm sterk verbeterd, voornamelijk op installatietechnisch gebied. Mede door de inbreng van meerdere installatietechnische adviesbureaus / installateurs én Life Cycle Vision is deze verbetering tot stand gekomen. Er is altijd een mogelijkheid om te verbeteren, zo ook bij standaarden in de markt. Met trots melden wij dat Bernd Karstenberg van Life Cycle Vision in deze normcommissie afgevaardigd is namens de installatiebranche UNETO-VNI. Remco van der Linden, directeur Techniek & Markt bij UNETO-VNI: “Bernd Karstenberg heeft veel kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, kostendeskundigheid en BIM-processen. Hij combineert binnen deze commissie zijn kennis met inbreng vanuit onze branche.” Hiermee wordt in de normcommissie een belangrijke stakeholdergroep vertegenwoordigd.

lid van norm commissie

Achtergrond NEN2699

De Norm NEN 2699, met als titel Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken - Begripsomschrijvingen en indeling, is al sinds 2013 in ontwikkeling en wordt ook de levensduurkostennorm genoemd. De norm dient als basis om kosten uniform te rangschikken en het zo gemakkelijker te maken om projecten met elkaar te vergelijken op deelcomponenten.

Toekomst NEN2699

Het toekomstbeeld van de NEN 2699 is om meer eenduidigheid te krijgen van de definities, berekeningssystematiek en demarcaties. Zodat niet alleen de technische maar ook de kostenaspecten eenduidig zijn tijdens alle fases van het gebouw. Te weten ontwerp, realisatie en exploitatie.

Dit punt wordt een steeds belangrijker onderdeel, met alle digitalisering in de bouw, zoals BIM en digitalisering specificeren van de bestellingen. Het zal meer en meer noodzaak zijn om verbinding te zoeken met andere standaarden, zoals BIM-loket en STABU. Zodat er steeds meer uniformiteit in de verschillende systemen ontstaat.

Life Cycle Vision

Download PDF   

8 maart 2018 Algemeen Delen

Lees meer publicaties

Iedere maand het beste van Life Cycle Vision in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.