Bijeenkomst Circulaire Bouweconomie, Nieuwe verdienmodellen en meetbaarheid van circulariteit

Bernd Karstenberg Bernd Karstenberg 30 maart 2018 Algemeen Delen

Tijdens de FME Bijeenkomst Circulaire Bouweconomie op 12 april zal Bernd Karstenberg van Life Cycle Vision een presentatie verzorgen over: ‘hoe kan ik sturen op circulariteit tijdens een installatie-ontwerp?’.

Meer informatie en Gratis inschrijven kan via deze link.

Hoofdafbeelding

Van Lineaire naar circulaire economie

Om klimaatdoelstellingen te halen moeten we van een lineaire naar een meer circulaire economie. Deze klimaatdoelstellingen veranderen ook nadrukkelijk de klantvraag. En steeds vaker wordt niet alleen de energieprestatie zwaar beoordeeld, maar ook hoe circulair producten en diensten zijn. Dit wordt onderstreept in de Bouwagenda waar circulair bouwen een belangrijk thema is. Naast de draagstructuur en gevels hebben de installaties een behoorlijke milieu-impact door materiaalgebruik. Sinds 1 januari 2018 is er ook een grenswaarde voor de milieuprestatie van gebouwen ingevoerd. Dus is het  niet vrijblijvend, maar dient men nu en in de toekomst er steeds meer rekening mee te houden.

Sprekers en onderwerpen

Tijdens deze bijeenkomst word je door FME-beleidsadviseur Rob van Beek meegenomen in de wereld van de circulaire economie. Wat is het? Hoe kijkt de overheid ernaar? Wat is de positie van FME? Vervolgens gaat Jeanette Levels, adviseur van LBP|Sight, in op het stelsel MilieuPresetatie Gebouwen (MPG) en hoe we circulariteit kunnen meten. Vervolgens volgt een praktijkcasus van de Vereniging Luchttechnische Apparaten (VLA) door Business Development Manager van VL Consultants, Gertjan Middendorf. Als afsluiting zal Bernd Karstenberg van Life Cycle Vision inzicht geven in hoe de gegevens vanuit de Nationale Milieudatabase doorwerken in ontwerpkeuzes.

Wat is de MPG?

De MPG is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw. De MPG is een objectief hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen.

Milieubelasting berekenen

De milieubelasting van materialen kan worden uitgerekend. Hiervoor wordt een MPG-berekening gebruikt. Omdat de Energieprestatiegarantie (EPG) steeds lager wordt, wordt de MPG van een gebouw steeds belangrijker als maat voor de duurzaamheid. Een belangrijk aandachtspunt is dat maatregelen die gunstig zijn voor de EPG, ongunstig kunnen zijn voor de MPG en omgekeerd. Dikkere isolatie of zonnecellen verbeteren bijvoorbeeld de EPG, maar verslechteren de MPG. De milieubelasting van het produceren van een zonnecel is hoog en verhoogt daardoor de MPG. Omdat met een zonnecel elektriciteit wordt geproduceerd, wordt de EPG lager. Over de totale levensduur van een zonnecel, wordt genoeg energie opgewekt om de milieubelasting van de productie te compenseren.

Life Cycle Vision

Download PDF   

Bernd Karstenberg Bernd Karstenberg 30 maart 2018 Algemeen Delen

Lees meer publicaties

Iedere maand het beste van Life Cycle Vision in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.