Waarom kiest NIAG voor multi-user licentie

19 maart 2018 Algemeen Delen

Sinds 2015 maakt NIAG gebruik van Life Cycle Vision. Dat was in eerste instantie vooral om verschillende duurzaamheidsopties vroegtijdig te kunnen vergelijken. Dat ging om investeringskosten, onderhoudskosten en energiekosten, gedurende de verwachte levensduur van een gebouw en/of installatie.

1694687052logo-trans-1

Vanaf programma van eisen

“In toenemende mate zien wij dat opdrachtgevers en architecten ons in een vroeg stadium benaderen met een installatievraagstuk. Hierbij is er uitsluitend een (bouwkundig) Programma van Eisen beschikbaar, of een globaal bouwkundig Voorlopig Ontwerp.”

In dat stadium is het belangrijk om na te denken over de inpassing van installaties in het ontwerp. Deze inpassing is daarbij echter ook grotendeels afhankelijk van de keuze voor het installatieconcept. Het installatieconcept wordt steeds vaker gekozen op basis van een duurzaamheidsdoelstelling, waarbij ook de totale kosten over de afschrijvingstermijn van een gebouw een belangrijke rol spelen.

Met Life Cycle Vision kan NIAG opdrachtgevers al in een vroeg stadium de mogelijke installatieconcepten voorleggen, met de financiële consequenties op korte (investering) en langere termijn (exploitatie), toegespitst op het specifieke project. Dit geeft de opdrachtgever ook de mogelijkheid om vroegtijdig het investeringsbudget en de installatiekosten op elkaar af te stemmen. Dit voorkomt verrassingen en noodzakelijke bezuinigingen in een later stadium.

Veelzijdigheid Life Cycle Vision

“Daarbij heeft NIAG inmiddels zoveel ervaring met Life Cycle Vision opgebouwd, zodat we veel meer vraagstukken met behulp van dit programma aankunnen. Hiervoor hoeven geen complexe berekeningen of een geheel ontwerp te worden uitgewerkt.” Wanneer een opdrachtgever in bouwteamverband of één-op-één bij een installateur een offerte heeft ontvangen voor een gebouwinstallatie, wordt NIAG regelmatig gevraagd om onafhankelijk de offerte van de installateur te toetsen. Met behulp van Life Cycle Vision wordt dan ook gecontroleerd of de installateur de juiste gebouwafhankelijke uitgangspunten heeft gehanteerd in zijn offerte. Ook kan NIAG bijvoorbeeld vervolgens in een aantal stappen een (alternatief) verduurzamingsplan onderzoeken, dat meestal wel een hogere investering vraagt, maar op de langere termijn zichzelf terugverdient. Voor het berekenen van BENG-indicatoren, of de benodigde maatregelen om te komen tot een energieneutraal gebouw, kan NIAG met behulp van Life Cycle Vision vroegtijdig adviseren op basis van een goede en betrouwbare onderbouwing.

Meer en meer gebruik

Vanwege de veelzijdigheid van Life Cycle Vision, kwamen er steeds meer vraagstukken bij NIAG binnen, waarbij de mogelijkheden van het programma benut konden worden. Hierdoor ontstond ook al snel de wens om meer invoerparameters te kunnen wijzigen. Vandaar dat NIAG ook in beginstadium direct aangehaakt heeft bij de ontwikkeling van de Plus-versie van het programma.

Vervolgens ontstond de wens om met meerdere personen gelijktijdig met Life Cycle Vision te gaan werken. Om dit te bewerkstelligen heeft NIAG tijdelijk een 2e single-user account gebruikt. Dat bleek echter niet echt een praktische oplossing. NIAG is daarom blij met de komst van de multi-user-functie. NIAG kan nu alle projecten in een (doorzoekbare) centrale database opslaan. Andere medewerkers met een eigen inlogcode kunnen daarbij. Daardoor kan er dus door meerdere personen in verschillende bestanden van hetzelfde project worden gewerkt.

Bouw samen verder

NIAG heeft veel vertrouwen opgebouwd, voor wat betreft de betrouwbaarheid van haar advies en onderliggende begrotingen en berekeningen. “Als adviesbureau zijn we verantwoordelijk voor de juiste en correcte onderbouwing van onze adviezen. Daarom lopen we altijd de uitkomsten van Life Cycle Vision inhoudelijk na op onvolkomenheden. Over onverwachte afwijkingen of opvallende zaken stemmen we altijd af met de ontwikkelaars van het programma. Dit heeft er ook toe geleid dat het programma inhoudelijk verder is doorontwikkeld en verbeterd. Maar dit betekent ook dat we inmiddels het programma goed doorgronden, en de impact van het aanpassen van bepaalde parameters op de doorrekeningen goed kunnen inschatten.”

Cornell de Bruin, adviseur  / projectleider

19 maart 2018 Algemeen Delen

Lees meer publicaties

Iedere maand het beste van Life Cycle Vision in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.