Wet informatieplicht energiebesparing, meer dan 200 klanten kunnen je helpen!

Bernd Karstenberg Bernd Karstenberg 11 februari 2019 Algemeen Delen

Vanaf 1 juli 2019 verplicht Het Activiteitenbesluit Milieubeheer bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. Er komt een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. Dit is naast de bestaande energiebesparingsplicht. Het doel van de informatie-plicht is actief rapporteren welke energiebesparende maatregelen gepland zijn en welke uitgevoerd zijn.

Informatieplicht energiebesparing

Van de wet een deugd maken

Door veel bedrijven wordt dit gezien als een extra kostenpost. Is het dan niet beter om van deze verplichting een deugd te maken en de beoogde maatregelingen naast de investeringskosten ook door te rekenen op de exploitatiekosten. Op deze wijze kan worden bekeken of de geplande maatregelen zich wellicht op korte termijn terugverdienen.

Met de Life Cycle Vision applicatie kunnen de energiebesparende maatregelen voor het eigen gebouw relatief snel en ook realistisch worden doorgerekend. Hierbij wordt gerekend met levensduurkosten, wat inhoudt dat naast de investeringskosten/energiekosten ook de onderhoudskosten/vervangingskosten in de berekening worden meegenomen. Hierbij wordt niet met standaard kengetallen gewerkt maar wordt een compleet installatieontwerp gemodelleerd dat vervolgens wordt opgebouwd uit werkelijke elementprijzen. Als je deze expertise zelf niet in huis hebt, zijn er inmiddels meer dan 200 klanten die je bij dit vraagstuk kunnen ondersteunen. Dit bespaart veel tijd en geeft je snel inzicht in alle technische en financiële consequenties. Graag verwijzen wij dan ook naar onze referentielijst van actieve klanten van Life Cycle Vision.

Achtergrond en meer informatie

Uiterlijk 1 juli 2019 moet aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen moeten worden genomen. Uitgangspunt is de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). De actuele lijst is in januari 2019 gepubliceerd. Is je bedrijf EED-plichtig, dan geldt de informatieplicht ook en kun je de rapportage gelijk indienen met de deadline van de audit op 5 december 2019. Verduurzamen is door het activiteitenbesluit een noodzaak geworden. Voor meer informatie.

Download PDF   

Bernd Karstenberg Bernd Karstenberg 11 februari 2019 Algemeen Delen

Lees meer publicaties

Iedere maand het beste van Life Cycle Vision in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.