Standaard offertetekst voor LCC-berekeningen gedurende ontwerpproces

Bernd Karstenberg Bernd Karstenberg 11 februari 2019 Algemeen Delen

Veel opdrachtgevers zitten met het probleem hoe ze de uitvraag moeten vormgeven voor een op levensduurkosten onderbouwd installatie-ontwerp. Wat dient de adviseur of installateur hiervoor aan te leveren, en op welk detailniveau dient het ontwerp dan te zijn uitgewerkt? Onderstaand zijn de randvoorwaarden beschreven die zullen leiden tot een transparante en reële levensduurkostenanalyse vanaf de start van een project.

Onderstaande tekst kan hierbij als basis dienen voor offerte-uitvraag van het installatie-ontwerp.

standaard offertetekst LCC

Offertetekst

Voor alle ontwerpfases dienen meerdere levensduurkostenafwegingen inzichtelijk te worden gemaakt voor het installatietechnische ontwerp. Deze afwegingen dienen op een eenduidige wijze en met dezelfde rekensystematiek te worden bepaald. Dit is mogelijk met de software applicatie van Life Cycle Vision of gelijkwaardig.

De levensduurkostenvergelijking dient per variant te worden onderbouwd middels de volgende items:

1.De financiële uitkomsten dienen op elementniveau te worden opgesteld, welke voldoet aan:

 • In de investerings- en onderhoudsramingen dienen de capaciteiten en hoeveelheden inzichtelijk te zijn en per onderdeel te zijn afgeprijsd.
 • In de onderhoudsramingen dienen de technische levensduren van de installatiedelen met de vervangingskosten per onderdeel inzichtelijk te zijn.
 • Energiekosten dienen per tariefsoort inzichtelijk te worden gemaakt en voor de elektra dienen deze per installatiedeel inzichtelijk te worden gemaakt. (zoals klimaat, verlichting, apparatuur, etc.)

2.Voor de technische uitgangspunten geldt:

 • Berekend volgens de laatste normen en ontwerprichtlijnen.
 • Alle essentiële ontwerpuitgangspunten dienen per installatiedeel omschreven te worden (zoals koelvermogens, verwarmingsvermogen, luchthoeveelheden, aansluitvermogens, lengtes en/of aantallen van installatie-onderdelen.
 • Alle capaciteiten en hoeveelheden dienen per installatiedeel in de ramingen te zijn opgenomen.

3.Gebruik van het gebouw:

 • Alle installatiecapaciteiten en hoeveelheden dienen te worden gebaseerd op het gebruik van het gebouw (persoonsbezetting, gebruikstijden, etc.)

4.Integraal ontwerp:

 • Bouwkundige keuzes die van invloed zijn op de installaties en de exploitatie dienen integraal meegewogen te worden en financieel inzichtelijk te worden gemaakt, zodat er een eenduidige integrale afweging kan worden gemaakt.
 • Alle installatiecapaciteiten en hoeveelheden dienen te worden gebaseerd op de te hanteren bouwkundige uitgangspunten (Rc-waarden, glaspercentages, zonwering, etc.)

5.Levensduurkosten:

 • Op basis van de netto-contante-waarde-methode over een afgestemde contractperiode plus 5 jaar (zodat ook inzichtelijk is of er na de contractperiode vervangingen zijn)
 • Cumulatieve cashflowopbouw van de netto contante waarde gedurende de exploitatieperiode
 • Financiële parameters (zoals inflatie, discontovoet, tarieven, exploitatieperiode, etc.  afgestemd met de opdrachtgever)
 • Ook de verschillen in bouwkundige kosten van de varianten dienen in het vergelijk te zijn meegenomen en te zijn onderbouwd.

6.Uitkomsten berekeningen

 • Alle bovenstaande uitkomsten dienen in pdf te worden aangeleverd.
 • Alle berekeningen en uitkomsten (o.a. de ramingen en cashflows) dienen in Excel te worden aangeleverd, zodat de waardes niet overgenomen hoeven te worden uit de pdf.

Download PDF   

Bernd Karstenberg Bernd Karstenberg 11 februari 2019 Algemeen Delen

Lees meer publicaties

Iedere maand het beste van Life Cycle Vision in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.