Voorbeeldcase Life Cycle Vision

auteur-roland Roland Halle 30 oktober 2018 Algemeen Delen

In plaats van een standaard kengetallenraming (o.b.v. m2bvo), zijn met de werkwijze van Life Cycle Vision veel meer uitgangspunten in de kostenramingen mee te nemen.  Daardoor ontstaat in zeer korte tijd een veel nauwkeuriger beeld, maar ook een technisch onderbouwd kostenplaatje.

voorbeeld case

Nieuwe werkwijze

Onze compleet nieuwe werkwijze vraagt wel om een nadere toelichting! De focus ligt hierbij op de te hanteren ontwerpuitgangspunten en systeemkeuzes en niet meer op het zelf opbouwen van een kostenraming met de juiste dimensies, aantallen en eenheidsprijzen. Deze complexe berekeningen worden automatisch door Life Cycle Vision uitgevoerd. Met de ruimtestaat is het mogelijk om de uitgangspunten op ruimteniveau terug te rekenen naar de gewenste invoerparameters op gebouwniveau. In deze voorbeeldcase is stapsgewijs te zien hoe je vanuit een plattegrond een ruimtestaat kunt opstellen die je vervolgens kunt verwerken in Life Cycle Vision. Daarnaast laten we zien hoe je met enkele invoerparameters varianten als kopie kunt opslaan waarbij je de resultaten eenvoudig kunt vergelijken en visualiseren op levensduurkosten. De doorgaans zeer tijdrovend en foutgevoelige berekeningen van de onderhoudskosten, energiekosten, CO2-emissie en netto contante waarde worden met Life Cycle Vision automatisch en zeer nauwkeurig mee berekend.

De uitgangspunten van de LCC-berekening

In de bijlages staat omschreven hoe je de uitgangspunten van de LCC-berekening kunt herleiden vanuit de tekeningen/plattegronden/ruimtestaat. Doordat met default parameters wordt gewerkt kan met slechts circa 20 invoervelden dit project van grof naar fijn worden beschreven. Alle 1500 beschikbare uitgangspunten worden automatisch berekend en kunnen naar wens worden aangepast.

Plattegrond kantoorgebouw

 • gebouwvorm (gebouwomtrek t.b.v. schilberekening en indeelbaarheid installaties)
 • gangstructuur (ganglengte t.b.v. bepalen distributiesystemen installaties)
 • gevelkenmerken (glaspercentage, zonwering, type gevel, etc.)

Ruimtefuncties plattegrond

 • ruimtetypes
 • aantal ruimtes
 • ruimte-afmetingen

Ruimtestaat

 • overzicht m2bvo en m2fno
 • persoonsbezetting onderverdeeld in standaard- en hoog bezette ruimtes
 • luchtdebieten per persoon resulterend in de ventilatiestaat
 • ruimtevoorzieningen
 • overige specifieke ruimteeisen zijn naar wens ook op te nemen

Invoerparameters webpplicatie

 • de uitgangspunten worden als invoerparameters in de webapplicatie ingevoerd. Door de invoer van grof naar fijn en de default ingevulde waarden kan met slechts circa 20 parameters deze case al worden berekend).

Resultaten van de LCC-berekening

Ondanks de beperkte invoer ontstaan zeer gedetailleerde kostenramingen die tot op elementniveau zijn onderbouwd. Onderhoudskostenramingen en energiekostenramingen, die doorgaans zeer arbeidsintensief en foutgevoelig zijn en separaat bepaald dienen te worden, worden nu automatisch mee berekend.

installatiekosten werktuigbouw (excl. BTW)

 • nauwkeurig onderbouwde werktuigbouwkundige kostenraming voorzien van alle installatiedimensies ([kW], [m3/h], [m], [st], etc.).

installatiekosten elektrotechniek (excl. BTW)

 • nauwkeurig onderbouwde elektrotechnische kostenraming voorzien van alle installatiedimensies ([kVA], [st], [m], etc.).

jaarlijkse onderhoudskosten werktuigbouw (excl. BTW)

 • nauwkeurig onderbouwde onderhoudskostenraming voorzien van alle installatiedimensies, technische levensduur en vervangingsbedragen van componenten.

jaarlijkse onderhoudskosten elektrotechniek (excl. BTW)

 • nauwkeurig onderbouwde onderhoudskostenraming voorzien van alle installatiedimensies, technische levensduur en vervangingsbedragen van componenten.

energiekosten (excl. BTW)

 • per tariefsoort worden alle gebouw- en gebruikers-gebonden energiestromen op uur-basis en gebruikstijden voor een compleet referentiejaar berekend. De energietarieven en aansluitvergoedingen van nutsbedrijven worden hierbij nauwkeurig berekend en zijn naar wens aan te passen. Hiermee ontstaat een zeer realistisch beeld van de te verwachten energiekosten die één op één te vergelijken valt met de daadwerkelijke meterverbruiken.

CO2-emissie

 • Met behulp van de in Nederland gestandaardiseerde CO2- emissiefactoren worden alle energiestromen van het gebouw vertaald naar CO2-emissie. Hiermee wordt het mogelijk om in het ontwerp ook te sturen op het reduceren van de CO2-uitstoot.

Drie varianten vergeleken op levensduurkosten

Door het aanpassen van slechts enkele invoerparameters zijn compleet nieuwe varianten als kopie op te slaan, waarbij je de resultaten eenvoudig kunt vergelijken en visualiseren op levensduurkosten. De doorgaans zeer tijdrovend en foutgevoelige berekeningen van de onderhoudskosten, energiekosten, CO2-emissie en netto contante waarde worden met Life Cycle Vision automatisch voor alle varianten op exact dezelfde rekenwijze bepaald waardoor een eerlijke en nauwkeurige vergelijking ontstaat.

netto contante waarde over 25 jaar

 • Door van de berekende cashflows alle kosten (installatiekosten, onderhoudskosten, vervangingen en energiekosten) netto contant te maken zijn varianten of maatregelen d.m.v. één waarde eenvoudig met elkaar te vergelijken en ontwerpkeuzes gemakkelijk te onderbouwen.

Vergelijking cumulatieve cashflow

 • De cumulatieve cashflows geven per variant de opbouw van de netto contante waarde weer over de exploitatieperiode. Hiermee zijn netto contante terugverdientijden te visualiseren.

Download PDF   

auteur-roland Roland Halle 30 oktober 2018 Algemeen Delen

Lees meer publicaties

Iedere maand het beste van Life Cycle Vision in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.