HEVO optimaliseert met Life Cycle Vision

30 oktober 2018 Algemeen Delen

Om in de programmafase tot een betrouwbaar budget te komen en om een inzicht in capaciteiten en hoeveelheden te krijgen gebruikt HEVO steeds vaker het softwarepakket van Life Cycle Vision.

LCV-vorm-wifi

Voordeel in de programmafase

HEVO is expert in huisvesting en vastgoed. Van advies tot bouwmanagement: zij geeft resultaatsgaranties in onderwijs, zorg, sport en voor gemeenten en het bedrijfsleven. Op basis van betrouwbaar onderzoek, scherpe analyses, helder advies en gegarandeerde resultaten wordt de basis gelegd voor professioneel vastgoedbeleid. Naar wens van de opdrachtgever ook risicodragend, dat wil zeggen dat HEVO zekerheid op prijs, planning én kwaliteit geeft.

Niet alleen het sturen op kosten en kwaliteit is uitermate belangrijk, maar ook transparantie, zodat al vanaf de eerste ontwerpfase een helder inzicht ontstaat en gefundeerde besluiten kunnen worden genomen.

HEVO maakt onder andere gebruik van Life Cycle Vision in de programmafase. Met deze software kan een gedegen keuze over kwaliteit worden gemaakt en de daarbij behorende kosten.

‘De hoogte van installatiekosten is sterk afhankelijk van onder andere het installatieconcept, omvang van het gebouw, van gebruikerswensen en voorzieningen, van capaciteiten, van wettelijke eisen etc. en deze zijn in de programmafase vaak nog onvoldoende inzichtelijk. Het gebruik van (oude) kengetallen heeft het risico in zich dat budgetten niet goed bepaald worden. Met de Life Cycle Vision-applicatie kunnen wij dit risico voor onze klanten ondervangen’, aldus Jean-Marc Vloemans (senior adviseur HEVO).

Voordelen in de ontwerpfase

‘In de ontwerpfase worden de kosten veelal geraamd door de installateur en/of adviseur. Deze worden bij elk project door het HEVO Expertisecentrum getoetst op volledigheid, elementprijzen en kengetallen. Om uniformiteit aan te brengen in deze ramingen en de opbouw en aantallen  elementenprijzen tijdens het ontwerp kloppend te krijgen is het werken met Life Cycle Vision functioneel. De meerwaarde is tevens dat dit proces minder arbeidsintensief is. Life Cycle Vision bepaalt naar aanleiding van de uitgangspunten ook de capaciteiten en hoeveelheden, die ook door ISSO (kennisinstituut voor bouw en installaties) zijn gevalideerd. Door de transparante, overzichtelijke resultaten uit de software van Life Cycle Vision kunnen de inhoudelijke verschillen qua capaciteiten en aantallen snel worden gevonden, maar ook de impact op de kosten van deze afwijkingen’.

Nog meer voordelen

In de programmafase wordt een van de installatiedeskundigen van het HEVO Expertisecentrum betrokken en hij zal op basis van het Programma van Eisen (ruimtelijk, functioneel en technisch) het budget bepalen voor de installatiekosten. ‘Bij een beschikbaar budget wordt inzicht gegeven welke concepten realistisch zijn of dat er een aanvullend budget nodig is. Bovendien wordt in de programmafase inzicht gegeven in exploitatiekosten en energiegebruik zodat de juiste afwegingen tussen de verschillende duurzaamheidsambities van onze klanten gemaakt kunnen worden. De investering van deze duurzaamheidsambities is inzichtelijk en ook op welke termijn de investering zich terugverdient’.

Implementatie on the job

‘De werkwijze van de software is een andere systematiek van werken dan we standaard gewend waren. Bij de eerste projecten hebben we ondersteuning gekregen vanuit Life Cycle Vision. Inmiddels kennen we de software en als er vragen zijn, dan worden deze snel beantwoord.

Concluderend kan ik aangeven dat we enthousiast zijn over de software van Life Cycle Vision; het is één van de instrumenten die we regelmatig gebruiken voor onze projecten’.

Jean-Marc Vloemans, senior adviseur HEVO

30 oktober 2018 Algemeen Delen

Lees meer publicaties

Iedere maand het beste van Life Cycle Vision in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.