TU Delft onderbouwt investeringsbeslissingen met Life Cycle Vision

2 juli 2021 Algemeen Delen

De TU Delft beheert een grote hoeveelheid vastgoed. Daaraan besteedt de universiteit tientallen miljoenen euro’s per jaar. “We zochten een geschikte tool om ons budget zo slim mogelijk te besteden en onze investeringsbeslissingen goed te onderbouwen”, vertelt finance-manager Cor van Oorschot. “De keuzes van vandaag dreunen immers nog decennia door. Inmiddels hebben we gekozen voor de app van Life Cycle Vision. De komende periode willen we deze tool modulair uitbreiden, zodat we vraagstukken zo breed mogelijk kunnen bekijken en daardoor de best mogelijke keuzes kunnen maken.”

IMG_20200312_130337

Vraagstukken uitgebreider bekijken

“Bij de bouw en exploitatie van gebouwen komt ontzettend veel kijken en alle keuzes hebben invloed op de kosten. Dat kun je alleen inzichtelijk maken met een modelmatige benadering. De app van Life Cycle Vision brengt de kosten voor de bouw al heel gedegen in beeld. Wij willen uitgebreider naar vraagstukken kunnen kijken door de toekomstige exploitatie erbij te betrekken. Daarom onderzoeken we nu samen de mogelijkheden voor een aantal aanvullende modules. De mensen van Life Cycle Vision brengen daarbij hun expertise over de app in en de TU Delft heeft veel kennis waarmee de app verrijkt kan worden. Denk aan actuele onderwerpen als duurzaamheid en circulariteit.”

Nieuwe onderdelen meewegen

“We willen de volgende vier onderdelen kunnen meewegen in onze beslissingen:

  • CO2-neutraliteit: De kosten voor emissierechten stijgen enorm, dus investeren in CO2-neutrale oplossingen loont alsmaar meer. Daarom is het cruciaal om dit aspect mee te kunnen nemen in onze beslissingen.
  • Circulariteit: Dit is een relatief nieuw onderwerp, dus we moeten veel zelf uitwerken en aannames doen. Denk aan het meenemen van de kosten voor de demontage en het hergebruik van materialen. En wat is het effect op de restwaarde en de marktwaarde van een pand? De aannames daarover wil je vast kunnen leggen.
  • Facilitair: Dit is een onderwerp waar we nog breder naar willen kijken. We zien bijvoorbeeld een duidelijk verband tussen het gebruik van kwalitatieve materialen en lagere onderhoudskosten. Die balans wil je goed in beeld kunnen brengen.
  • Werkklimaat: Investeren in een goed binnenklimaat kan leiden tot een lager ziekteverzuim. Die berekening wil je uiteraard mee kunnen nemen in je investeringsbeslissing.”

Flexibiliteit

“Een belangrijke reden om voor Life Cycle Vision te kiezen, is de flexibiliteit van de app. We begeven ons namelijk deels op onontgonnen terrein. Over vijf jaar is er ongetwijfeld veel meer duidelijk over bijvoorbeeld circulariteit, maar daar willen we niet op wachten. De TU Delft moet nú voldoen aan verschillende wensen en eisen op het gebied van huisvesting. De aannames die we daarbij doen, willen we nu al kunnen meenemen in onze afwegingen. Life Cycle Vision biedt deze flexibiliteit. De app zorgt bovendien voor gevalideerde, onderbouwde en transparante uitkomsten. Inmiddels zijn we samen een aantal pilots gestart met een bestaand pand en twee nieuwe panden, die we als praktijkcasus gaan modelleren via de app. Ook hebben we samen met bouwkundestudenten nagenoeg alle bestaande panden ge-re-engineerd in Life Cycle Vision om ook toekomstige onderhouds- en exploitatiekosten beter te kunnen doorrekenen.”

Optimale keuzes op basis van data

“Bij dit project zijn vanuit de TU Delft veel verschillende disciplines en deskundigen betrokken, die allemaal hun kennis inbrengen. Daarnaast hebben we een kwartiermaker TCO aangesteld die de app gaat valideren en het gebruik ervan gaat borgen. Op termijn gaat iedereen met de app werken, binnen én buiten de universiteit. We willen dan geen andere tools meer toestaan, zodat we uniform werken. Mijn doelstelling is dat we straks één app hebben waarmee we onze investeringsbeslissingen optimaliseren en keuzes kunnen maken op basis van data, niet op gevoel. Ik heb er alle vertrouwen in dat de app van Life Cycle Vision ons daarbij gaat ondersteunen.”

Download PDF   

2 juli 2021 Algemeen Delen

Lees meer publicaties

Iedere maand het beste van Life Cycle Vision in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.