Samen werken aan meer duurzaamheid: zo overtuig je externe stakeholders

Bernd Karstenberg Bernd Karstenberg 1 juli 2024 Algemeen Delen

Als duurzaamheidsadviseur weet jij als geen ander hoe belangrijk het is om duurzaam te bouwen en te renoveren. Toch blijft het soms lastig om klanten en partners te overtuigen van de waarde van duurzame initiatieven. Hoe neem je hen mee in jouw verhaal? En hoe overtuig je hen van de meerwaarde van duurzame keuzes, zonder dat je weken kwijt bent aan het berekenen van bouwkosten en exploitatiekosten? Daar gaan we in dit artikel dieper op in. We vroegen ook adviseur Gerolt Feikens van Unica Building Services naar zijn ervaringen. ‘Met behulp van apps zoals die van Life Cycle Vision kunnen we relevante alternatieven veel sneller uitwerken en doorrekenen. Dat geeft opdrachtgevers vertrouwen en het helpt hen om sneller een goed onderbouwd besluit te nemen.’

duurzaamheidsadviseur-aan-het-werk

Externe stakeholders overtuigen in het kort

Je kunt klanten en partners op meerdere manieren overtuigen van de waarde van duurzaam bouwen en renoveren:

  • Deel relevante succesverhalen en bekijk of elementen daaruit ook voor hen bruikbaar zijn.
  • Zorg voor transparantie en neem alle betrokkenen mee in je verhaal.
  • Zorg voor heldere rapportages om de juiste besluitvorming mogelijk te maken en vast te leggen.
  • Werk nauw samen met andere specialisten om tot het best mogelijke ontwerp te komen.

Deel je succesverhalen

Een manier om klanten en partners aan het denken te zetten, is het delen van succesverhalen. Als adviseur ben je ongetwijfeld al eens een soortgelijke opdrachtgever of opdracht tegengekomen. Wat waren toen de voordelen op het gebied van duurzaamheid? Mogelijk zijn die ook relevant voor dit nieuwe project.

Breng de overeenkomsten en verschillen in beeld en bereken de totale levensduurkosten om vast te stellen of cruciale elementen uit het succesverhaal ook goed uitpakken voor het nieuwe project en leiden tot een gezonde businesscase. Resultaten uit het verleden bieden immers geen garantie voor de toekomst.

Laat dus zien of een succes uit een eerder project ook nu van toepassing is en of het haalbaar is binnen het programma van eisen en het vastgestelde budget.

Gerolt: ‘Vanuit eerdere successen kunnen we snel een goede basis leggen voor nieuwe projecten die op ons pad komen. Zo kan ik opdrachtgevers op korte termijn relevante alternatieven voorleggen en die ook vlot van een prijskaartje voorzien.’

Lees ook het volledige interview met Gerolt Feikens van Unica Building Services.

Dat is meteen een mooi bruggetje naar ons tweede advies: wees transparant.

Zorg voor transparantie en kennisoverdracht

Klanten en partners willen graag meedenken en weten waar ze ja (of nee) op zeggen. Zorg er daarom voor dat je hen meeneemt in het hele ontwerpproces. Op basis van jouw kennis en ervaring kun je hen helpen om relevante richtingen te verkennen en deze snel door te rekenen, bijvoorbeeld via een gespecialiseerde app. Maak de uitgangspunten, de overwegingen en je berekeningen daarbij transparant. Zo kan iedereen zien dat de uitgewerkte varianten gebaseerd zijn op de meest recente cijfers, normen en wet- en regelgeving. Dat geeft vertrouwen.

Geef op basis van alle berekeningen jouw advies: welke variant sluit volgens jou het beste aan? Door alle uitgangspunten, berekeningen en varianten transparant te maken, kan de opdrachtgever je hierin volgen en ontwikkel je draagvlak voor deze variant. Bovendien neemt door deze transparantie de bouwkundige kennis bij klanten en partners toe. Zij krijgen gaandeweg meer inzicht in de opbouw van de diverse kosten en berekeningen.

Gerolt: ‘We gebruiken de app van Life Cycle Vision om capaciteiten en aantallen te bepalen en om te laten zien wat maatregelen kosten en wat ze opleveren, zodat de opdrachtgever hierin een weloverwogen keuze kan maken.’

Daarmee komen we bij punt drie: zorg voor heldere rapportages.

Stel heldere duurzaamheidsrapportages op

Transparantie voor alle betrokkenen bereik je door te zorgen voor heldere rapportages. Breng vooraf in beeld welke informatie relevant en noodzakelijk is voor de betrokkenen, zodat zij een goed besluit kunnen nemen. Neem hen gaandeweg mee in je rapportages en bouw voor de herkenbaarheid voort op je eerdere rapportages. Werk daarbij van grof naar fijn, waardoor je berekeningen steeds preciezer worden.

Gerolt: ‘De app van Life Cycle Vision geeft in een fractie van de tijd een betrouwbaar beeld van de verwachte kostprijs en de levensduurkosten. Geeft de opdrachtgever ons op basis daarvan groen licht, dan gaan we daarna aan de slag om alles tot in detail uit te werken.’

En dat brengt ons bij het vierde en laatste advies: investeer in een soepele samenwerking met andere organisaties en specialisten.

Werk aan soepele samenwerkingsverbanden

Bouwprojecten worden steeds complexer en moeten aan steeds meer eisen voldoen, waardoor ze alleen succesvol gerealiseerd kunnen worden dankzij de inbreng van vele organisaties en specialisten. Denk aan: de architect, de installatieadviseur en de cost engineer. Een gespecialiseerde app kan helpen om al deze kennis samen te brengen op één plaats en zo de samenwerking te bevorderen, wat vervolgens weer leidt tot een beter ontwerp.

Doordat alle betrokkenen hun inbreng terugzien in het ontwerp, ontwikkel je daar bovendien meer draagvlak voor. Klanten en partners hebben zo meer vertrouwen in het proces en in het resultaat. Zij zien bovendien beter wat het effect van hun wijzigingen is op de andere betrokken disciplines; op de dimensionering, maar ook op de investering en de exploitatie.

Gerolt: ‘De tools die we gebruiken, helpen om alle informatie van de betrokken specialisten op één plaats samen te brengen. Daarnaast zorgen ze ervoor dat we niets vergeten en dat onze invoer gecheckt wordt, waardoor we fouten voorkomen. Dat scheelt ons veel tijd en geld.’

Samengevat

Wil jij klanten en partners overtuigen van het belang van duurzaam bouwen en renoveren? Deel dan vooral je succesverhalen en bekijk of de cruciale elementen daaruit ook voor de nieuwe opdracht relevant kunnen zijn. Bereken de totale levensduurkosten voor veelbelovende varianten en wees daarbij transparant over de uitgangspunten en je berekeningen. Neem alle betrokkenen hier vanaf het begin in mee, zodat ze uiteindelijk een goed besluit kunnen nemen.

Zorg tot slot voor een soepele samenwerking met andere organisaties en specialisten, zodat je met ieders expertise en inbreng samen tot het best mogelijke ontwerp en resultaat komt. Zo zorg je er als duurzaamheidsadviseur voor dat je relevante alternatieven kunt ontwikkelen én transparant kunt zijn over de verwachte kosten daarvan zónder dat het je weken rekenwerk kost. Kijk, daar wordt iederéén blij van.

Ook je stakeholders sneller en makkelijker overtuigen?

Benieuwd hoe onze app jou kan ondersteunen bij het berekenen van de totale levensduurkosten voor een project? En daarmee bij het overtuigen van klanten en partners? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn ervan overtuigd dat onze app je minstens 90% van het rekenwerk uit handen kan nemen.

 

 

 

 

 

 

Bernd Karstenberg Bernd Karstenberg 1 juli 2024 Algemeen Delen

Lees meer publicaties

Iedere maand het beste van Life Cycle Vision in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.