Integraal ontwerpen met project - licentie

14 december 2018 Algemeen Delen

Bij het bouwen van een pand wil je als opdrachtgever vooraf weten wat het effect van bepaalde keuzes is op de prijs van de bouw en de exploitatie. Julian van Groesen, directeur van GBM Advies: “Wij gebruiken de software van Life Cycle Vision om deze kosten inzichtelijk te maken. Vanaf het eerste begin rekenen we mee en helpen we opdrachtgevers om bewuste keuzes te maken. Via een projectlicentie kunnen zij continu meekijken en meedenken over hun eigen bouwproject. Zo komen we samen tot het beste resultaat.”

logo-groen

Life Cycle Vision stimuleert integrale aanpak van bouwprojecten

“Bij bouwprojecten zijn verschillende partijen betrokken: de opdrachtgever, de architect, de installatiedeskundige en de constructeur. Hun werk heeft invloed op elkaar. Stelt de architect bijvoorbeeld meer glas voor, dan vraagt dat om meer koeling en dus om meer elektrisch vermogen. Dit proces verloopt nog niet altijd optimaal doordat de betrokkenen vooral vanuit hun eigen expertise werken en de verschillende berekeningen niet altijd integraal worden uitgevoerd. GBM Advies begeleidt de partijen tijdens het ontwerpproces. De software van Life Cycle Vision stimuleert hen om integraal na te denken en over de muurtjes heen te kijken. Dat levert betere bouwprojecten op met aanzienlijk minder kosten door fouten.”

Kosten van bouw en exploitatie inzichtelijk

“Dankzij Life Cycle Vision is al in een vroeg stadium duidelijk wat de gevolgen van bepaalde keuzes zijn voor de bouw én voor de exploitatie. Veel glas betekent bijvoorbeeld veel glasbewassing, vervanging van kitnaden en extra koelvermogen. Als een pand dertig tot veertig jaar meegaat, kunnen die kosten behoorlijk oplopen. Doordat we de kosten zo vroeg in het proces inzichtelijk maken, kunnen we ze vooraf samen bespreken en een weloverwogen besluit nemen.”

Binnen een minuut resultaat

“Life Cycle Vision neemt ons veel ingewikkeld rekenwerk uit handen. Het programma levert dankzij alle onderliggende intelligentie binnen een minuut het resultaat op dat vroeger misschien wel een week kostte. Zo kunnen we snel meerdere varianten doorrekenen. Dat leidt soms echt tot ongeloof, maar ik kan je verzekeren: het klopt. Life Cycle Vision is zelfs ISSO-gecertificeerd. Het systeem bespaart ons veel tijd die we beter kunnen benutten.”

Nuttig vanaf het eerste begin

“Ik help opdrachtgevers om dit pakket optimaal in te zetten. Zelfs in het vroegste stadium kunnen we al waardevolle berekeningen maken met basale gegevens als het volume, de oriëntatie en een  installatieconcept van het pand. Daarmee geven we de opdrachtgever handvatten voor het Programma van Eisen. Hij weet dan bijvoorbeeld al welke systemen wel of juist niet in aanmerking komen op basis van het ambitieniveau ten aanzien van de gewenste kwaliteit, CO2-reductie of de investerings- en exploitatiekosten.”

Voordeel van een projectlicentie

“We werken graag met Life Cycle Vision via projectlicenties. Zo zijn alle berekeningen en keuzes continu inzichtelijk voor onze opdrachtgevers. Zij krijgen ook een opleiding om met dit pakket te werken. Zo kunnen ze steeds meekijken en kritische vragen stellen. Op die manier komen we samen tot het best mogelijke gebouw, dat voldoet aan de wensen en eisen én binnen budget gerealiseerd wordt. Het pakket stuurt de discussie bovendien van ‘mooi’ naar ‘functioneel’ en ‘betaalbaar’, en dat vind ik waardevol. We mogen de exploitatie immers niet uit het oog verliezen. Vaak hebben opdrachtgevers een taakstellend budget voor bijvoorbeeld onderhoud. Dat vraagt dan om keuzes en slimme alternatieven om binnen het budget te blijven. Life Cycle Vision is een stimulans voor alle partijen om met oplossingen te komen die aansluiten bij de ambities van de opdrachtgever.”

Het ultieme pakket

“Als GBM Advies hebben wij ook een bedrijfsbrede licentie voor Life Cycle Vision, waarmee we eigen berekeningen maken en indicaties opstellen voor klanten. Dat is trouwens voor meer partijen in de markt interessant: bij een universiteit met een grote vastgoedportefeuille zijn bijvoorbeeld onlangs ook tien medewerkers opgeleid in het werken met Life Cycle Vision. De integrale aanpak van bouwprojecten wint steeds meer terrein. Een wens die ik daarbij zelf nog heb, is de integratie van de consequenties van bouwkundige keuzes op de investeringskosten en de meerjarige en jaarlijkse onderhoudskosten. Die moeten nu nog handmatig worden ingevoerd. Ik heb begrepen dat die mogelijke uitbreiding op dit moment onderzocht wordt. (update: bouwkundige module vanaf begin 2020 beschikbaar) Met die toevoeging wordt Life Cycle Vision in mijn optiek echt het ultieme pakket om de juiste ontwerpkeuzen te kunnen maken!”

Julian van Groesen, directeur GBM advies

14 december 2018 Algemeen Delen

Lees meer publicaties

Iedere maand het beste van Life Cycle Vision in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.