De exploitatiekosten van gebouwen in één dag berekenen? Met Life Cycle Vision kan het!

13 november 2020 Algemeen Delen

Wie een nieuw gebouw wil ontwerpen of een bestaand gebouw wil renoveren, heeft een flinke berg berekeningen voor de boeg. “Vijf tot zeven weken voor een calculatie is heel normaal”, stelt Dejan Radosevic, senior business consultant bij Facilicom. “Daarom ben ik zo blij met de software van Life Cycle Vision (LCV). Die zorgt ervoor dat ik al die berekeningen in één dag kan doen met vrijwel hetzelfde resultaat. Hier kan onze branche veel tijd en geld mee besparen.”

onderhoudskosten

Facilicom beheert een groot aantal contracten voor de exploitatie van panden. Vaak komt zo’n contract tot stand na een aanbesteding. “Voor tenders verzetten we veel rekenwerk. Onze berekeningen zijn daarbij vaak gebaseerd op een installatiecartotheek van de klant en op aannames, doordat de informatie over panden en assets niet compleet of niet actueel is. Dat zorgt voor een risico op fouten en hoge kosten die achteraf contractueel moeilijk zijn af te rekenen met de klant. Mijn taak is om die risico’s zo klein mogelijk te houden en dat doe ik met behulp van LCV.”

Betrouwbare berekening

“Een goede calculatie begint met een goede inschatting. LCV heeft meer dan 1500 parameters (defaultwaardes) die je naar wens kunt aanpassen. Deze waardes zijn gebaseerd op normen en op data vanuit een grote hoeveelheid gerealiseerde projecten. Daardoor liggen ze verbazend dicht bij de waarheid – en de uitkomsten dus ook. Mijn ervaring is dat de berekening van de kosten voor onderhoud en vervanging voor 95 tot 98 procent klopt. Die overige 2 procent zit ‘m vaak in wat ik ‘exotische installaties’ noem. Daar houdt de app geen rekening mee.”

Minder ontwerpfouten

“Een ander sterk punt is dat LCV ons behoedt voor ontwerpfouten door de vele ingebouwde controles. Stel, je selecteert voor de verwarming een opstelling die niet voldoende warmte genereert. Dan geeft de app een foutmelding. Of stel dat de nieuwe installaties in je ontwerp zo veel elektriciteit verbruiken dat je een zwaardere aansluiting nodig hebt. Dan signaleert de app dat direct. Bovendien zijn alle wettelijke eisen en voorwaarden per gebouwtype in de app opgenomen. Zo helpt Life Cycle Vision om risico’s en onnodige faalkosten uit te sluiten. Dat gaat in onze branche om miljarden euro’s per jaar.”

Compleet beeld

“LCV zorgt er bovendien voor dat we geen enkel aspect van het pand over het hoofd zien. De app brengt alle installatietechnische en bouwkundige aspecten samen. Alle kosten voor onderhoud en vervanging voor de komende 25 tot 30 jaar zijn haarfijn in beeld. Dankzij de app is het meerjarenonderhoudsplan inclusief begroting eigenlijk al rond. Daarnaast zien we de energiekosten en CO2-besparing voor de hele levensduur van het pand. De app heeft alles aan boord om alle kosten nauwkeurig te kunnen berekenen.”

Tijd voor een omslag

“De bouwsector is in mijn optiek nog vrij traditioneel ingesteld. Calculatoren rekenen zich nog steeds een slag in de rondte met allerlei Excelsheets om tot de juiste cijfers te komen. Ik zou willen pleiten voor een omslag in deze vastgeroeste manier van denken. We kunnen in onze branche tijd en geld besparen door de inzet van kostendeskundigen die met Life Cycle Vision in no time betrouwbare calculaties kunnen maken. Ik durf wel te stellen dat we daarmee onze tenderkosten minimaal kunnen halveren.”

Dejan Radosevic, senior business consultant bij Facilicom

Interesse?

Wil jij ook kosten besparen en Life Cycle Vision gebruiken? Bel ons voor een afspraak of stuur een bericht

Download PDF   

13 november 2020 Algemeen Delen

Lees meer publicaties

Iedere maand het beste van Life Cycle Vision in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.