5 jaar Life Cycle Vision

12 mei 2020 Algemeen Delen

Life Cycle Vision bestaat 5 jaar! In deze feestelijke serie kijken we kort terug. In het laatste deel geven we een mooi cadeau weg, want wie jarig is, trakteert.

10 van 10 cadeau v2

 

5 jaar Life Cycle Vision: een andere manier van werken (1 van 10)

Om te beginnen, nemen we je mee naar het jaar 2000. Het aantal integrale contracten in de bouw neemt toe, bij nieuwbouw én bij de renovatie en verduurzaming van bestaand vastgoed. De focus verschuift steeds meer naar de langere termijn en dus naar de levensduurkosten van vastgoed. Goede ontwerpbeslissingen nemen is echter lastig: de traditionele werkmethodes zijn erg tijdrovend. De druk op ontwerpers en kostendeskundigen neemt toe. Dit leidt tot risicovolle aannames en een lagere kwaliteit.

5 jaar Life Cycle Vision: een nieuwe visie (2 van 10)

De opkomst van integrale contracten veroorzaakte een verschuiving in de bouwwereld. Bestaande werkmethodes bleken niet meer te passen. Een nieuwe, integrale systematiek was nodig om de levensduurkosten van verschillende ontwerpopties snel en betrouwbaar in beeld te brengen. Een systematiek waarin alle disciplines samen konden werken en samen keuzes konden maken. Zo konden zij vastgoed ontwikkelen dat perfect aansloot op de eisen en wensen van de klant, dat voldeed aan alle regels en normen én tegelijk oog houden voor de levensduurkosten. Life Cycle Vision ontwikkelde deze systematiek en verzorgt al sinds 2006 cursussen om de kennis over deze systematiek te delen.

5 jaar Life Cycle Vision: het platform ontstond (3 van 10)

De systematiek van Life Cycle Vison bleek goed te werken en werd gaandeweg steeds nauwkeuriger. Zo ontstond het idee om de systematiek online beschikbaar te maken via een app. Daardoor was Life Cycle Vision makkelijk actueel te houden en eenvoudiger beschikbaar voor alle disciplines. We ontwikkelden een app voor samenwerking en kennisontwikkeling. Onze slogan was ook toen al: Bouw samen verder.

5 jaar Life Cycle Vision: de app verovert de markt (4 van 10)

Na jaren van ontwikkeling kon op 1 mei 2015 de vlag uit: ons bedrijf ging van start en introduceerde de eerste versie van de app met 700 parameters. De eerste klanten volgden snel en keken in eerste instantie sceptisch mee. Zou het echt zó makkelijk zijn om de levensduurkosten van vastgoed te berekenen? Het antwoord: ja. De app was direct online beschikbaar, volledig ingevuld en zonder implementatiekosten. Het invoeren van een ontwerp kostte nog geen uur. Vervolgens waren varianten binnen een minuut door te rekenen. Deze enorme winst qua tijd en kwaliteit was nu voor iedereen bereikbaar.

5 jaar Life Cycle Vision: waardering uit de markt (5 van 10)

De vernieuwende app van Life Cycle Vision werd al snel door de markt opgemerkt. Tijdens het ISSO-congres werd de app zelfs uitgeroepen tot winnaar van de ISSO Award. Directeur Rob van Bergen van ISSO sprak lovende woorden tijdens de uitreiking: “De markt heeft de mond vol van levensduurkosten, maar nu is er dan eindelijk een methode om die kosten inzichtelijk te maken en de toegevoegde waarde van kwaliteit en duurzaamheid aan te tonen.”

5 jaar Life Cycle Vision: van grof naar fijn (6 van 10)

De app van Life Cycle Vision werd sinds de introductie in 2015 steeds breder gebruikt. Meer partijen uit de bouwwereld sloten zich bij ons aan: architecten, bouwmanagers, installateurs. Hierdoor kreeg de app steeds meer parameters. In 2017 besloten we om een tweede versie van de licentie te ontwikkelen: een Plus-versie. Met de bestaande Basic-versie konden klanten op hoofdlijnen sturen op bouwkundige en installatietechnische parameters. De nieuwe Plus-versie was met 1800 parameters vooral bedoeld voor gespecialiseerde partijen met meer specifieke kennis van installaties.

5 jaar Life Cycle Vision: validatie van de app door ISSO (7 van 10)

Het aantal klanten en gebruikers van de app bleef groeien. Life Cycle Vision werd steeds meer de standaard om weloverwogen conceptkeuzes te maken tijdens de ontwerpfase van bouwprojecten. Om alle gebruikers zekerheid te geven over de uitkomsten, lieten we de app door ISSO valideren. Daaruit bleek dat de technische capaciteiten en aantallen nauwelijks afweken van de zeer gedetailleerde berekeningen. De app geeft dus in een vroeg stadium al nauwkeurige resultaten. Opnieuw een bewijs dat Life Cycle Vision een waardevolle tool is bij het berekenen van de levensduurkosten van vastgoed.

5 jaar Life Cycle Vision: de app wordt meer en meer de standaard (8 van 10)

Sinds 2018 is het gebruik van onze app sterk toegenomen. Life Cycle Vision is de nieuwe standaard geworden om ontwerpen bij te sturen en tenders te winnen. De kennis binnen bedrijven is verdeeld over diverse specialisten. Daarom hebben we ook een Multi-user-variant ontwikkeld, waarin al deze specialisten in een centrale database kunnen samenwerken. Het gevolg: een explosieve toename van het aantal berekeningen.

Onze app wint bovendien in dat jaar de NENnovation Award. De jury: “Het systeem van Life Cycle Vision maakt de relatie tussen het gebouw en de installaties inzichtelijk op het gebied van ontwerp, realisatie en exploitatie. Hiermee kan dus eenvoudig op levensduurkosten worden gestuurd. Zo kan een stap worden gezet naar een circulair gebouw.”

5 jaar Life Cycle Vision: het ultieme pakket voor integraal ontwerpen (9 van 10)

Vanaf begin 2020 wordt de app van Life Cycle Vision ook steeds meer gebruikt en voorgeschreven door vastgoedeigenaren. Zij willen graag de totale kosten van bouwprojecten kunnen zien. Daarmee kunnen ze pas écht integraal samenwerken en bepalen wat de meest kostenefficiënte oplossing is. Daarom betrekken we enkele bouwkostenmanagers die klant bij ons zijn. Samen breiden we de app uit met de bouwkosten. Daardoor is integraal zichtbaar wat de impact is van bepaalde keuzes op de bouwkosten, de installatiekosten én de levensduurkosten. Hiermee hebben alle betrokkenen nu één platform om samen tot de optimale oplossing te komen. Via onze nieuwe projectlicentie kunnen alle relevante disciplines van alle betrokken partijen hun expertise inbrengen. Dit levert voor de vastgoedeigenaar één integraal advies op voor zijn bouwproject, waarin alle uitgangspunten voor iedereen helder zijn.

5 jaar Life Cycle Vision: een cadeau als blijk van onze dank (10 van 10)

En zo bereiken we op 1 mei 2020 een mijlpaal: Life Cycle Vision bestaat 5 jaar! Wij kijken terug op een mooie periode waarin onze app mede dankzij jullie is uitgegroeid tot een standaard in de markt. We willen graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit succes. Daarom bieden we iedereen 5 maanden gratis gebruik van onze projectlicentie aan.

Via de projectlicentie kun je online samenwerken met alle disciplines: vastgoedeigenaar, de architect, de bouw(kosten)manager, de adviseur en de installateur. Zo kom je samen met de klant tot de beste integrale oplossing en levensduurkosten.

De komende jaren blijven we de app natuurlijk verder ontwikkelen. Dat doen we graag samen met jullie. Onze slogan blijft niet voor niets: Bouw samen verder.

Wil je jouw cadeau verzilveren? Klik op onderstaande link of bel met 085 065 5266.

Ja, ik wil ook 5 maanden gratis de projectlicentie gebruiken

We wensen je alvast veel plezier met jouw 5 maanden gratis projectlicentie!

Download PDF   

12 mei 2020 Algemeen Delen

Lees meer publicaties

Iedere maand het beste van Life Cycle Vision in je mailbox?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.